Pannon Poultry Services

Vítejte na stránkách firmy Pannon!

“Veterinární poradce, který Vám rozumí”

Hledáte-li zkušeného specialistu v oblasti chovu drůbeže či jen spolehlivou odbornou pomoc pro Váš drůbežářský provoz, tak jste právě našli ty správné stránky. Možná, že máte dostatek dobrých nápadů, jak rozvíjet Vaše podnikání v drůbežářském průmyslu, ale nemáte potřebné odborné znalosti nutné pro zlepšení kvality Vaší práce či produktivity. Nebo studujete vědní obor drůbežářství a chcete se dozvědět víc o této rozsáhlé specifické oblasti. PPS nabízí praktické, nezávislé poradenství, které Vám pomůže vyřešit veškeré problémy související s chovem drůbeže.

Drůbežářský průmysl v současnosti čelí mnoha problémům a zvyšujícím se nárokům spotřebitelů. Narůstá poptávka po bezpečných potravinách, které neobsahují rezidua a nebyly při zpracování vystaveny umělým zásahům zvenčí.

CIMG4685fw648
Chovatelé si uvědomují, že i drůbež, stejně jako všechna ostatní chovná zvířata, si zaslouží život beze strachu, bolesti, nemocí, stresu, hladu, žízně či nevyhovujících podmínek. Chov drůbeže by měl svědčit o pohodě a celkovém tělesném prospívání zvířat. Uspokojit tyto nároky není vůbec jednoduché, jelikož všechny uvedené aspekty podléhají velkému ekonomickému tlaku. Spotřebitelé chtějí spokojená kuřata a zdravé maso, ale nechtějí za ně platit vysoké ceny. Panuje tedy rozšířená představa, že skloubit produkci kvalitního drůbežího masa a nízké náklady, je téměř nemožné.

abra-cz

PPS (Pannon Poultry Services) nabízí možnost, jak vytvořit potřebnou rovnováhu mezi celkovou pohodou zvířat, ziskovostí a produkcí bezpečných potravin. PPS Vám poskytne nezávislé, odborné poradenství opírající se o vědecké podklady a vycházející z mezinárodních i praktických zkušeností, včetně efektivních logických postupů.